Околна среда

Целта на Монтюпе е да бъде в услуга на своите клиенти в дългосрочен план, отговаряйки на очакванията за качество и опазвайки трайно околната среда.

Този подход е гарантиран чрез сертификата ISO 14001, по който са сертифицирани всички заводи на Групата от дълги години насам.

Той се изразява в следното:

Околна среда Спазване на местните разпоредбите и изискванията на нашите клиенти.
- Оползотворяване и рециклиране на нашите отпадъци (алуминият е 100% рециклируем).
- Превенцията на рисковете от замърсяване на въздуха, почвата, водата чрез прилагане на стриктна политика по опазване на околната среда.
- Оптимизиране на енергийното потребление.
- Отговорно отношение към околната среда от страна на всички служители на компанията.

Recycling and waste treatment plant Recycling and waste treatment plant


MONTUPET
202, quai de Clichy
BP 77 - 92112 Clichy Cedex France
Tel.:+33 (0)1 47 56 47 56
Fax: +33 (0)1 47 39 77 93

Новини