Качество

КачествоНовите поръчки ще позволят увеличение на оборота до 70% в периода между 2010г. и 2015г., което е доказателство за удовлетвореността на клиентите от компанията. Удовлетвореността на клиента в дългосрочен план е основна цел на политиката по Качество, която обхваща всички научни, индустриални и административни дейности на предприятието.

За да постигне тази цел Група Монтюпе е въвела ефективна система за управление на Качеството, като всички заводи в нея са сертифицирани по ISO/TS 16949. В резултат на това клиентите разчитат на надежден процес и доставки с високо качество.

Монтюпе се стреми да предвиди бъдещите промени в спецификациите чрез непрекъснато усъвършенстване, като по този начин допринася за напредъка на своите клиенти в автомобилната индустрия.


MONTUPET
202, quai de Clichy
BP 77 - 92112 Clichy Cedex France
Tel.:+33 (0)1 47 56 47 56
Fax: +33 (0)1 47 39 77 93

Новини