Философия на компанията

Основен принцип на философията на Монтюпе е сливането на личния интерес на всеки един служител с общия интерес на компанията.

За да постигнем тази цел даваме на нашите сътрудници гвоздея и чука.

Философия на компанията

Както едно дърво черпи своята сила от земята, за да роди най-хубавите си плодове, така и Монтюпе осигурява на своите служителите нужните средства и среда, за да работят с пълния си потенциал и по този начин да удовлетворяват нуждите на клиенти, чрез доставката на високо качествени продукти.


MONTUPET
202, quai de Clichy
BP 77 - 92112 Clichy Cedex France
Tel.:+33 (0)1 47 56 47 56
Fax: +33 (0)1 47 39 77 93

Новини