Кариера

КариераНашето желание е да наемаме служители, които имат ентусиазма, мотивацията и техническите компетенции необходими, за да се справят с предизвикателствата и поемането на по-голяма отговорност с помощта на нашите основни ценности:

- Екипен дух : способност да се работи в колектив, консултирайки се с колегите си и делегирайки по правилен начин.
- Инициатива: способност за окуражаване на креативността и предлагането на иновативни идеи.
- Отговорност: способност за вземане на решения в своята област на отговорност.

Монтюпе се стреми да привлече и развива таланта, за да постига своите цели, избирайки своите служители по справедлив начин, без да ги разграничава по произход, политически възгледи, религия, сексуална ориентация, семейно положение, физически характеристики, като например пол, възраст или цвят на кожата. Този принцип важи особено при наемането на служители, достъпа до информация, възможностите за професионално развитие и политиката на възнаграждения.

Искате ли да се присъедините към Монтюпе?

Ако мислите, че притежавате характеристиките изброени по-горе и бихте искали да научите повече за свободните позиции, трябва да изберете страницата „Кариера“ за съответния завод от Групата и да проверите наличните свободни позиции. Монтюпе Русе

Интегриране

Интегрирането е важен етап за всеки служител и изисква следването на специално изготвена програма. Трябва да се запознаете с философията на компанията, културата и технологията, като по този начин може успешно да се приспособите към изискванията на новата Ви длъжност.


MONTUPET
202, quai de Clichy
BP 77 - 92112 Clichy Cedex France
Tel.:+33 (0)1 47 56 47 56
Fax: +33 (0)1 47 39 77 93

Новини